PROFEŢIE - AVERTISMENT

Joi, 2014-04-17, 2:36 PM

Principală » Medalia Mântuirii şi scapularul
Medalia Mântuirii şi scapularul
Mama Mântuirii: Medalia Mântuirii oferă Darul Convertirii
 
 Joi, 18 iulie 2013, 19:14
 
Copila Mea, doresc să se facă cunoscut că, de acum încolo, Mă veţi numi după ultimul titlu, oferit mie de Fiul meu, pe Pământ. În această Misiune Finală, voi fi menţionată, pentru totdeauna, ca fiind Mama Mântuirii.
 
 Va fi creată a Mea Imagine și va fi bătută în Medalie unde, pe o parte, eu voi fi reprezentată cu soarele în spatele capului meu pe care va fi aşezată o cunună de spini împletită din 12 stele. Pe reversul Medaliei, doresc să fie reprezentată Preasfânta Inimă a Fiului meu cu cele Două Săbii ale Mântuirii, care vor fi încrucișate de o parte și de alta.
 
Săbiile Mântuirii vor avea două scopuri. Prima Sabie va ucide fiara şi mi s-a dat autoritatea să fac asta în Ziua cea de pe Urmă. Cealaltă Sabie va străpunge inimile celor mai îndârjiţi păcătoşi şi va fi Sabia prin care sufletele lor vor fi salvate.
 
 Acestă Medalie va fi disponibilă în cantitate mare, iar atunci când vor fi primite de către cei care le caută, acestea vor trebui să fie binecuvântate de un preot şi apoi date gratuit altora. Medalia Mântuirii oferă Darul Convertirii şi al Mântuirii.
 
Toţi cei care primesc Medalia Mântuirii trebuie să recite această Rugăciune (115) a Cruciadei pentru Darul Convertirii:
 
"O, Mamă a Mântuirii, acoperă-mi sufletul cu lacrimile tale de Mântuire.
Scapă-mă de îndoieli.
Înalţă inima mea ca să simt Prezenţa Fiului Tău.
Adu-mi pace şi mângâiere.
Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit.
Ajută-mă să accept Adevărul şi deschide-mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos.
Amin.”
 
Copila mea, te rog fă ca această Medalie să fie proiectată şi realizată. Eu te voi călăuzi la fiecare pas al drumului şi apoi trebuie să te asiguri că va fi diponibilă peste tot în lume.
 
 Mergi în pace pentru a-L sluji pe Fiul Meu.
 
 Mama voastră, Mama Mântuirii
 
 
Mama Mântuirii: Când se va anunţa, anticristul va declara că este un Creştin devotat

Vineri, 23 august 2013, 14:09

Copila mea, cât de tare vor suferi Creştinii pe măsură ce boala păcatului înghite lumea peste tot sub numeroase forme.

Acum se organizează o încercare de a şterge orice urmă a Creştinismului iar aceasta îmbracă multe forme. Veţi şti aceasta când creştinilor li se va refuza dreptul de a-şi declara în mod public loialitatea faţă de Dumnezeu, însă orice altă religie care nu provine de la Dumnezeu va avea acest drept. Acestor credinţe li se va acorda mult sprijin atunci când ele vor milita pentru dreptate, în numele drepturilor lor cetăţeneşti. Acest lucru va face să se răspândească şi mai mult păcatele care îi sunt odioase Tatălui meu.

Oamenii vor fi obligaţi să accepte păcatul în ţările lor iar când Creştinii vor obiecta în faţa acestor legi, aceasta se va considera un afront. Creştinii vor fi văzuţi ca fiind de dreapta, lipsiţi de caritate, şi fără interes faţă de drepturile umane ale altora. Fiecare trăsătură a sufletului, care ar fi de dorit, precum a lăsat Tatăl Meu, va fi folosită ca paravan în eforturile lor de a justifica aceste răutăţi în naţiunile voastre.
 
Atunci când boala trupului pune stăpânire pe o comunitate, ea omoară mulţi. Dar după o perioadă de mare suferintă şi multe decese, comunitatea rămasă în viaţă devine imună la această boală. Păcatul va cauza boala trupului în multe naţiuni, pe măsură ce Mântuitorul omenirii va pronunţa judecăţile Peceţilor iar acestea vor fi revărsate pe pământ de către îngerii Domnului. Mulţi vor muri, ca ispăşire pentru răutăţile omului. Această purificare va continua până când nu vor mai rămâne decât cei care sunt imuni faţă de moarte, din pricina iubirii lor pentru Dumnezeu.
 
Creştinii vor suferi enorm în numeroase feluri. Credinţa lor le va fi luată, iar în locul acesteia ei vor asista la o urâciune. Suferinţa lor, care a început deja, este aceeaşi cu cea resimţită de Fiul meu în acest timp. Apoi ei vor trebui să asiste la o scenă uimitoare, căci atunci când anticristul se va anunţa, el va declara că este un Creştin devotat. El va folosi multe citate din Biblie în discursurile sale către lume. Creştinii, obosiţi de suferinţa lor de până atunci, se vor simţi dintr-o dată uşuraţi. În sfârşit, se vor gândi ei, a sosit un om trimis de Sus ca răspuns la rugăciunile lor. Din gura lui el va scuipa multe cuvinte dulci şi reconfortante şi va apărea ca fiind un trimis al lui Dumnezeu deoarece va fi văzut reparând greşelile comise împotriva Creştinilor. El va construi cu grijă modul în care va fi perceput de către Creştini, mai ales de către Romano-Catolici, care reprezintă de fapt ţinta sa principală.

Cu toţi îl vor admira pe anticrist iar faptele şi gesturile sale aşa-zis creştine, ca şi iubirea sa pentru Sfânta Scriptură, îl vor face dintr-o dată acceptabil în ochii multora. Va aduce toate naţiunile împreună şi va organiza ceremonii pentru alte religii şi, în mod deosebit, pentru organizaţii păgâne, pentru ca acestea să conlucreze pentru a reinstaura pacea lumii. Va reuşi să unească statele care până atunci se duşmăniseră. În ţările sfâşiate de război se va aşterne liniştea iar imaginea sa va apărea peste tot. Ultima mare realizare a sa va fi când va reuşi să aducă toate naţiunile pe care le uneşte sub auspiciul Bisericii Catolice şi a tuturor celorlalte confesiuni Creştine. Această unificare va forma noua religie mondială unică. Începând cu acea zi, pe Pământ se va dezlănţui Iadul iar influenţa demonilor va fi la cel mai înalt nivel de la marele potop încoace. Oamenii vor fi văzuţi adorându-L pe Dumnezeu în noua biserica a noii ordini mondiale unice şi vor părea devotaţi în tot ce fac. Apoi, în afara bisericilor, ei se vor deda la păcat în mod făţiş, căci nici un păcat nu îi va face să se ruşineze. Sub conducerea hipnotică a trinităţii false – treimea creată de Satana – ei vor pofti orice fel de păcat ca pe un mod de a-şi satisface noul apetit dobândit.
 
Aceste răutăţi vor include păcate trupeşti în care goliciunea va fi acceptabilă, iar omul se va implica în păcate trupeşti obscene, în locuri publice. Crimele vor fi la ordinea zilei şi vor fi comise de către mulţi, inclusiv de copii.

In multe Biserici Catolice vor avea loc veneraţii sataniste şi liturghii negre. Avortul va fi privit ca o soluţie pentru orice fel de problemă şi va fi permis chiar până în ziua naşterii fătului.

Curând va deveni o infracţiune să manifeşti orice fel de devotament faţă de Isus Cristos. Dacă veţi fi văzuţi cu o cruce adevărată veţi afla că aţi comis o infracţiune, pentru că aţi încălcat legea. Legea din ţările voastre va deveni o lege duală – în care politica şi religia se vor îngemăna în noua ordine mondială.

Această persecuţie va însemna că mulţi vor adora bestia fără să ştie, şi se vor infesta. Atât de tare se vor infesta încât vor ajunge să-şi dea fratele, sora, mama şi tatăl pe mâna autorităţilor, dacă aceştia rămân devotaţi Creştinismului. Copii, singura voastră speranţă este rugăciunea, pentru a vă susţine în această perioadă.

Vă îndemn să păstraţi toate obiectele sfinte, rozariile, lumânările binecuvântate, apa sfinţită, o copie a Bibliei şi Liturghierul zilnic, ca şi cartea cu Cruciada de Rugăciuni. Trebuie să ţineţi Pecetea Dumnezeului celui Viu în casele voastre şi, dacă este posibil, chiar asupra voastră. Medalia Mântuirii, pe care v-am dat-o, îi va converti pe aceia care o poartă iar aceştia vor beneficia de Îndurare din partea Fiului Meu. Acum îţi cer, copila mea, să fie făcută Medalia Mântuirii şi să fie confecţionat Scapularul Peceţii Dumnezeului cel Viu.

Acest Mesaj este o avertizare din Ceruri cu privire la lucrurile ce au să vină. Trebuie să mă ascultaţi pe mine, Mama Mântuirii, acum când trebuie să vă conduc la Adevăr, pentru ca voi să rămâneţi cu adevărat fideli Fiului Meu în toate timpurile.
 
Mergeţi în pace, copilaşi, şi staţi liniştiţi întrucât, din Îndurarea lui Dumnezeu, această încercare va fi scurtă. Încredeţi-vă în mine, Mama voastră, căci eu voi fi mereu cu voi pe parcursul încercărilor voastre. Nu veţi fi niciodată singuri.
 
Mama voastră, Mama Mântuirii
 
 
Mama Mântuirii: Aceste Medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise faţă de Milostivirea Fiului meu, Isus Cristos
 
Sâmbătă, 14 septembrie 2013, 16:10
 
O, copila mea, aşa cum L-am iubit pe Fiul meu, încă din clipa în care am privit frumosul Său Chip, la fel îi iubesc pe toţi copiii lui Dumnezeu, ca şi cum ar fi ai mei.
 
Eu sunt Mama lui Dumnezu, dar  sunt de asemenea Mama tuturor copiilor lui Dumnezeu, căci am făgăduit să-i ajut în clipa salvării lor finale. Când Fiul meu m-a încoronat la Încoronarea mea în Cer, mi-a dăruit autoritatea de a deveni Mama celor douăsprezece seminţii – cele douăsprezece popoare în Noul Ierusalim. Înainte de zorii acelei zile, Eu, ca Mamă a Mântuirii, voi căuta sufletele pretutindeni şi le voi aduce la Fiul meu. Îl ajut în această misiune grea, și, așa cum Inima mea este unită cu inima Sa, la fel se uneşte şi cu inimile celor care Îl iubesc cu adevărat pe Fiul meu.
 
Ca Mamă a voastră, Eu îi iubesc pe toţi copiii lui Dumnezeu. Nutresc aceeaşi iubire pentru fiecare dintre voi ca orice mamă pentru copiii ei. Îi văd pe copiii lui Dumnezeu ca şi cum toţi ar fi doar nişte copilaşi. Le simt durerea. Sufăr împreună cu Fiul meu atunci când El vede cum păcătoşii resping Iubirea pe care El le-o poartă. Cât se frământă El din cauza lor şi cât de multe lacrimi vărs Eu acum văzând cum creşte ticăloşia omului din cauza răspândirii păcatului. Totuşi, în lume încă există multă iubire. Această iubire, când este pură, va rezista întunericului şi, ca un far, va atrage suflete către ea. Acesta este felul în care Dumnezeu va lucra pentru a lumina umanitatea. El va folosi iubirea celor care Îl iubesc pe El pentru a aduce la El şi sufletele celorlalţi.
 
Îndatorirea Mea este să ofer cât mai multor păcătoşi posibil, şansa de a-şi salva sufletele. Fac aceasta prin apariţii, la care există martori atunci când Eu apar, pentru a înflăcăra pretutindeni credinţa păcătoşilor. Acum fac aceasta prin dăruirea Medaliei Mântuirii. Copila mea, precum am spus, această Medalie trebuie să ajungă la oameni prin intermediul tău şi  pe baza indicaţiilor mele date ţie. Instrucţiunile îţi sunt  cunoscute doar ţie. Aceste Medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise faţă de Milostivirea Fiului meu, Isus Cristos, şi vor avea ca rezultat salvarea a milioane de suflete.
 
Vă mulţumesc, copii, pentru că v-aţi deschis inima către mine, Mama voastră, şi că arătaţi supunere faţă de iubitul meu Fiu, Isus Cristos, Mântuitorul omenirii.
 
Mama voastră
Mama Mântuirii
 
  
                         Rugăciunea (115) a Cruciadei de Rugăciune
”Pentru Darul Convertirii”
"O, Mamă a Mântuirii, acoperă-mi sufletul cu lacrimile tale de Mântuire. Scapă-mă de îndoieli. Înalţă inima mea ca să simt Prezenţa Fiului Tău. Adu-mi pace şi mângâiere. Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit. Ajută-mă să accept Adevărul şi deschide-mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos. Amin.”
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

Despre acest site

Acest site publică traducerea mesajelor primite de vizionara Maria Milostivirii Divine de la Sfânta Treime şi Fecioara Maria. Nu este permisă publicarea aceste mesaje împreună cu cele ale altor vizionari.

Mesajele provin de pe http://www.thewarningsecondcoming.com unde la sectiunea Translations veti vedea si adresa site-ului nostru

Facebook JTMRomania https://www.facebook.com/groups/JTMRomania/

Căutare

Statistici