Medalia Mântuirii şi scapularul - 16 Iunie 2014 - Blog - AVERTISMENT - PROFEŢIE Mesaje despre Avertisment

PROFEŢIE - AVERTISMENT

Dm, 2015-04-26, 8:16 AM

Principală » Medalia Mântuirii şi scapularul
Medalia Mântuirii şi scapularul

Mama Mântuirii: Medalia Mântuirii oferă Darul Convertirii

 Joi, 18 iulie 2013, 19:14

Copila Mea, doresc să se facă cunoscut că, de acum încolo, Mă veţi numi după ultimul titlu, oferit mie de Fiul meu, pe Pământ. În această Misiune Finală, voi fi menţionată, pentru totdeauna, ca fiind Mama Mântuirii.

 Va fi creată a Mea Imagine și va fi bătută în Medalie unde, pe o parte, eu voi fi reprezentată cu soarele în spatele capului meu pe care va fi aşezată o cunună de spini împletită din 12 stele. Pe reversul Medaliei, doresc să fie reprezentată Preasfânta Inimă a Fiului meu cu cele Două Săbii ale Mântuirii, care vor fi încrucișate de o parte și de alta.

Săbiile Mântuirii vor avea două scopuri. Prima Sabie va ucide fiara şi mi s-a dat autoritatea să fac asta în Ziua cea de pe Urmă. Cealaltă Sabie va străpunge inimile celor mai îndârjiţi păcătoşi şi va fi Sabia prin care sufletele lor vor fi salvate.

 Acestă Medalie va fi disponibilă în cantitate mare, iar atunci când vor fi primite de către cei care le caută, acestea vor trebui să fie binecuvântate de un preot şi apoi date gratuit altora. Medalia Mântuirii oferă Darul Convertirii şi al Mântuirii.

Toţi cei care primesc Medalia Mântuirii trebuie să recite această rugaciune:

Rugăciunea (115)”Pentru Darul Convertirii”

"O, Mamă a Mântuirii, acoperă-mi sufletul cu lacrimile tale de Mântuire. Scapă-mă de îndoieli. Înalţă inima mea ca să simt Prezenţa Fiului Tău. Adu-mi pace şi mângâiere. Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit. Ajută-mă să accept Adevărul şi deschide-mi inima ca să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos. Amin.”

Copila mea, te rog fă ca această Medalie să fie proiectată şi realizată. Eu te voi călăuzi la fiecare pas al drumului şi apoi trebuie să te asiguri că va fi diponibilă peste tot în lume.

 Mergi în pace pentru a-L sluji pe Fiul Meu.

 Mama voastră, Mama Mântuirii

Mama Mântuirii: Când se va anunţa, anticristul va declara că este un Creştin devotat

Vineri, 23 august 2013, 14:09

Copila mea, cât de tare vor suferi Creştinii pe măsură ce boala păcatului înghite lumea peste tot sub numeroase forme.

Acum se organizează o încercare de a şterge orice urmă a Creştinismului iar aceasta îmbracă multe forme. Veţi şti aceasta când creştinilor li se va refuza dreptul de a-şi declara în mod public loialitatea faţă de Dumnezeu, însă orice altă religie care nu provine de la Dumnezeu va avea acest drept. Acestor credinţe li se va acorda mult sprijin atunci când ele vor milita pentru dreptate, în numele drepturilor lor cetăţeneşti. Acest lucru va face să se răspândească şi mai mult păcatele care îi sunt odioase Tatălui meu.

Oamenii vor fi obligaţi să accepte păcatul în ţările lor iar când Creştinii vor obiecta în faţa acestor legi, aceasta se va considera un afront. Creştinii vor fi văzuţi ca fiind de dreapta, lipsiţi de caritate, şi fără interes faţă de drepturile umane ale altora. Fiecare trăsătură a sufletului, care ar fi de dorit, precum a lăsat Tatăl Meu, va fi folosită ca paravan în eforturile lor de a justifica aceste răutăţi în naţiunile voastre.

 Atunci când boala trupului pune stăpânire pe o comunitate, ea omoară mulţi. Dar după o perioadă de mare suferintă şi multe decese, comunitatea rămasă în viaţă devine imună la această boală. Păcatul va cauza boala trupului în multe naţiuni, pe măsură ce Mântuitorul omenirii va pronunţa judecăţile Peceţilor iar acestea vor fi revărsate pe pământ de către îngerii Domnului. Mulţi vor muri, ca ispăşire pentru răutăţile omului. Această purificare va continua până când nu vor mai rămâne decât cei care sunt imuni faţă de moarte, din pricina iubirii lor pentru Dumnezeu.

 Creştinii vor suferi enorm în numeroase feluri. Credinţa lor le va fi luată, iar în locul acesteia ei vor asista la o urâciune. Suferinţa lor, care a început deja, este aceeaşi cu cea resimţită de Fiul meu în acest timp. Apoi ei vor trebui să asiste la o scenă uimitoare, căci atunci când anticristul se va anunţa, el va declara că este un Creştin devotat. El va folosi multe citate din Biblie în discursurile sale către lume. Creştinii, obosiţi de suferinţa lor de până atunci, se vor simţi dintr-o dată uşuraţi. În sfârşit, se vor gândi ei, a sosit un om trimis de Sus ca răspuns la rugăciunile lor. Din gura lui el va scuipa multe cuvinte dulci şi reconfortante şi va apărea ca fiind un trimis al lui Dumnezeu deoarece va fi văzut reparând greşelile comise împotriva Creştinilor. El va construi cu grijă modul în care va fi perceput de către Creştini, mai ales de către Romano-Catolici, care reprezintă de fapt ţinta sa principală.

Cu toţi îl vor admira pe anticrist iar faptele şi gesturile sale aşa-zis creştine, ca şi iubirea sa pentru Sfânta Scriptură, îl vor face dintr-o dată acceptabil în ochii multora. Va aduce toate naţiunile împreună şi va organiza ceremonii pentru alte religii şi, în mod deosebit, pentru organizaţii păgâne, pentru ca acestea să conlucreze pentru a reinstaura pacea lumii. Va reuşi să unească statele care până atunci se duşmăniseră. În ţările sfâşiate de război se va aşterne liniştea iar imaginea sa va apărea peste tot.Ultima mare realizare a sa va fi când va reuşi să aducă toate naţiunile pe care le uneşte sub auspiciul Bisericii Catolice şi a tuturor celorlalte confesiuni Creştine. Această unificare va forma noua religie mondială unică. Începând cu acea zi, pe Pământ se va dezlănţui Iadul iar influenţa demonilor va fi la cel mai înalt nivel de la marele potop încoace. Oamenii vor fi văzuţi adorându-L pe Dumnezeu în noua biserica a noii ordini mondiale unice şi vor părea devotaţi în tot ce fac. Apoi, în afara bisericilor, ei se vor deda la păcat în mod făţiş, căci nici un păcat nu îi va face să se ruşineze. Sub conducerea hipnotică a trinităţii false – treimea creată de Satana – ei vor pofti orice fel de păcat ca pe un mod de a-şi satisface noul apetit dobândit.

 Aceste răutăţi vor include păcate trupeşti în care goliciunea va fi acceptabilă, iar omul se va implica în păcate trupeşti obscene, în locuri publice. Crimele vor fi la ordinea zilei şi vor fi comise de către mulţi, inclusiv de copii.

În multe Biserici Catolice vor avea loc veneraţii sataniste şi liturghii negre. Avortul va fi privit ca o soluţie pentru orice fel de problemă şi va fi permis chiar până în ziua naşterii fătului.

Curând va deveni o infracţiune să manifeşti orice fel de devotament faţă de Isus Cristos. Dacă veţi fi văzuţi cu o cruce adevărată veţi afla că aţi comis o infracţiune, pentru că aţi încălcat legea. Legea din ţările voastre va deveni o lege duală – în care politica şi religia se vor îngemăna în noua ordine mondială.

Această persecuţie va însemna că mulţi vor adora bestia fără să ştie, şi se vor infesta. Atât de tare se vor infesta încât vor ajunge să-şi dea fratele, sora, mama şi tatăl pe mâna autorităţilor, dacă aceştia rămân devotaţi Creştinismului. Copii, singura voastră speranţă este rugăciunea, pentru a vă susţine în această perioadă.

Vă îndemn să păstraţi toate obiectele sfinte, rozariile, lumânările binecuvântate, apa sfinţită, o copie a Bibliei şi Liturghierul zilnic, ca şi cartea cu Cruciada de Rugăciuni. Trebuie să ţineţi Pecetea Dumnezeului celui Viu în casele voastre şi, dacă este posibil, chiar asupra voastră. Medalia Mântuirii, pe care v-am dat-o, îi va converti pe aceia care o poartă iar aceştia vor beneficia de Îndurare din partea Fiului Meu. Acum îţi cer, copila mea, să fie făcută Medalia Mântuirii şi să fie confecţionat Scapularul Peceţii Dumnezeului cel Viu.

Acest Mesaj este o avertizare din Ceruri cu privire la lucrurile ce au să vină. Trebuie să mă ascultaţi pe mine, Mama Mântuirii, acum când trebuie să vă conduc la Adevăr, pentru ca voi să rămâneţi cu adevărat fideli Fiului Meu în toate timpurile.

 Mergeţi în pace, copilaşi, şi staţi liniştiţi întrucât, din Îndurarea lui Dumnezeu, această încercare va fi scurtă. Încredeţi-vă în mine, Mama voastră, căci eu voi fi mereu cu voi pe parcursul încercărilor voastre. Nu veţi fi niciodată singuri.

 Mama voastră, Mama Mântuirii

Mama Mântuirii: Aceste Medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise faţă de Milostivirea Fiului meu, Isus Cristos

Sâmbătă, 14 septembrie 2013, 16:10

O, copila mea, aşa cum L-am iubit pe Fiul meu, încă din clipa în care am privit frumosul Său Chip, la fel îi iubesc pe toţi copiii lui Dumnezeu, ca şi cum ar fi ai mei.

Eu sunt Mama lui Dumnezu, dar  sunt de asemenea Mama tuturor copiilor lui Dumnezeu, căci am făgăduit să-i ajut în clipa salvării lor finale. Când Fiul meu m-a încoronat la Încoronarea mea în Cer, mi-a dăruit autoritatea de a deveni Mama celor douăsprezece seminţii – cele douăsprezece popoare în Noul Ierusalim. Înainte de zorii acelei zile, Eu, ca Mamă a Mântuirii, voi căuta sufletele pretutindeni şi le voi aduce la Fiul meu. Îl ajut în această misiune grea, și, așa cum Inima mea este unită cu inima Sa, la fel se uneşte şi cu inimile celor care Îl iubesc cu adevărat pe Fiul meu.

Ca Mamă a voastră, Eu îi iubesc pe toţi copiii lui Dumnezeu. Nutresc aceeaşi iubire pentru fiecare dintre voi ca orice mamă pentru copiii ei. Îi văd pe copiii lui Dumnezeu ca şi cum toţi ar fi doar nişte copilaşi. Le simt durerea. Sufăr împreună cu Fiul meu atunci când El vede cum păcătoşii resping Iubirea pe care El le-o poartă. Cât se frământă El din cauza lor şi cât de multe lacrimi vărs Eu acum văzând cum creşte ticăloşia omului din cauza răspândirii păcatului. Totuşi, în lume încă există multă iubire. Această iubire, când este pură, va rezista întunericului şi, ca un far, va atrage suflete către ea. Acesta este felul în care Dumnezeu va lucra pentru a lumina umanitatea. El va folosi iubirea celor care Îl iubesc pe El pentru a aduce la El şi sufletele celorlalţi.

Îndatorirea Mea este să ofer cât mai multor păcătoşi posibil, şansa de a-şi salva sufletele. Fac aceasta prin apariţii, la care există martori atunci când Eu apar, pentru a înflăcăra pretutindeni credinţa păcătoşilor. Acum fac aceasta prin dăruirea Medaliei Mântuirii. Copila mea, precum am spus, această Medalie trebuie să ajungă la oameni prin intermediul tău şi  pe baza indicaţiilor mele date ţie. Instrucţiunile îţi sunt  cunoscute doar ţie. Aceste Medalii vor converti toate sufletele care sunt deschise faţă de Milostivirea Fiului meu, Isus Cristos, şi vor avea ca rezultat salvarea a milioane de suflete.

Vă mulţumesc, copii, pentru că v-aţi deschis inima către mine, Mama voastră, şi că arătaţi supunere faţă de iubitul meu Fiu, Isus Cristos, Mântuitorul omenirii.

Mama voastră, Mama Mântuirii

 

Mama Mântuirii: Această ultimă Medalie, pe care v-o aduc eu prin Milostivirea Lui Dumnezeu, va atrage miliarde de suflete spre Viața Eternă

Luni, 20 ianuarie 2014, 12:09

Draga Mea copilă, Dumnezeu dorește să salveze fiecare persoană în parte, de orice religie, ca și pe cei care neagă Existența Sa și a Fiului Său, Isus Cristos. De aceea oamenii de orice vârstă, orice cultură și orice confesiune, trebuie să primească Medalia Mântuirii.

Fiecărei persoane căreia îi este dată Medalia, chiar și dacă aceasta nu poate fi binecuvântată, îi va fi dat un Dar extraordinar. Puțin după aceea, Dumnezeu le va insufla un Har, o  percepție a propriei neajutorări și o conștiință a Iubirii Atotputernice a Lui Dumnezeu. El va ilumina chiar și cele mai încăpățânate suflete și pe aceia cu inimile împietrite. Curând ei vor căuta Adevărul și vor striga către Dumnezeu, implorându-L să îi ajute să le ușureze inimile și să îi umple cu Marea Sa Milostivire.

Nu respingeți Darul Medaliei Mântuirii, deoarece această ultimă Medalie pe care eu v-o aduc prin Milostivirea Lui Dumnezeu, va atrage miliarde de suflete către Viața Eternă. Când Tatăl Meu mi-a dat instrucțiunile de a prezenta lumii Preasfântul Rozariu prin Sf. Dominic, mulți l-au respins. Încă îl resping și astăzi, căci ei cred că a fost creat de mine. Mi-a fost dat mie, ca oricine care îl recită să se poată proteja de cel rău. Prin mijlocirea mea, Haruri speciale și protecție sunt revărsate asupra sufletelor, împotriva influenței celui rău.

Nu faceți greșeala să respingeți această Medalie, căci ea este pentru întreaga lume, și multe miracole vor fi asociate cu ea. Aceia care o resping, sau care încearcă să îi împiedice pe alții să o accepte, vor refuza mântuirea – mai ales ateii, care au cea mai mare nevoie de Intervenție Divină. Trebuie ca întotdeauna să îi prezentați, pe acei oameni care Îl resping pe Dumnezeu, în fața Tronului Tatălui Meu, și să implorați Milostivire pentru sufletele lor.

Vă rog să vă asigurați că Medalia Mântuirii este dată la cât mai mulți oameni posibil.

Mama voastră iubită. Mama Mântuirii

Mama Mântuirii: Mulţi vor crede că anticrist este un om sfânt

Vineri, 7 februarie 2014, 15:50

Copila mea, dacă Fiul meu, Isus Cristos, ar trăi pe Pământ în acest timp, ar fi omorât. Niciun oficial al Bisericii Sale nu L-ar accepta. El ar deveni un obiect al batjocurii, apoi ar fi temut şi într-atât de dispreţuit, încât L-ar răstigni, la fel ca prima dată.

De data aceasta Fiul meu va veni doar în Spirit şi, din Porunca Tatălui meu, El nu va mai apărea pe pământ ca om, în trup. Vă îndemn ca acest Mesaj să fie făcut cunoscut tuturor, întrucât mulţi vor veni în Numele Său, însă unul dintre ei se va face foarte cunoscut şi va spune că este Fiul meu, dar aceasta va fi o minciună.

Anticristul se va ridica şi va deveni atât de puternic încât imaginea sa va fi văzută peste tot. Se vor înălţa statui după imaginea sa iar chipul său va apărea mereu la ştiri şi pe ecranele de televiziune din toată lumea. Va fi aplaudat de cei mai puternici conducători, însă îşi va exercita cu adevărat influenţa asupra omenirii abia atunci când va fi primit în mod deschis şi apoi susţinut de către profetul mincinos.

Dacă Fiul meu S-ar face cunoscut din nou în trup şi ar atrage atenţia, ei L-ar distruge. În schimb, anticristul va fi bine primit în lume şi va fi luat drept Isus Cristos.

Fiecare Cuvânt din Biblie, referitor la cea de-a Doua Venire a Fiului Meu, va fi adaptat şi răstălmăcit pentru a convinge lumea că tocmai asistă la întoarcerea lui Isus Cristos. Duşmanii Fiului meu, care se amestecă printre slujitori inocenţi ai Lui în Biserica Fiului meu de pretutindeni, vor fi induşi într-o eroare gravă. Conducătorii lor îl vor primi pe anticrist cu braţele deschise şi vor încuraja sufletele să îl idolatrizeze. Influenţa lui îi va şoca pe mulţi dintre cei care rămân credincioşi lui Dumnezeu şi este important ca voi să vă păziţi sufletul de farmecul lui hipnotic.

Daca veţi purta asupra voastră Medalia Mântuirii, ea, pe lângă celelalte Haruri pe care le conferă, vă va proteja împotriva puterii anticristului. Nu vă înşelaţi, căci anticristul îi va seduce pe mulţi şi va fi văzut ca fiind cel mai puternic, mai faimos, mai carismatic şi mai influent conducător al tuturor timpurilor. Mulţi vor crede că anticrist este un om foarte sfânt şi, datorită numeroaselor sale legături în Biserica Fiului Meu, milioane de oameni se vor converti la ceea ce ei cred că este Adevărul. Această imagine exterioară falsă a sfinţeniei va aduce lacrimi de bucurie pe chipurile tuturor celor care nu au avut nicio credinţă în viaţa lor până în acel moment, sau nu au crezut în Dumnezeu. Aceştia îl vor adula pe acest om şi vor crede că el le va salva sufletele.

La început, anticristul va fi văzut drept un mare conducător cu o alură atrăgătoare, fermecătoare şi iubitoare. Apoi, în timp, el va începe să manifeste puteri tămăduitoare şi mulţi oameni vor ieşi în faţă pretinzând că au fost vindecaţi de el. De asemenea, multe suflete vor susţine că au asistat la minuni în prezenţa sa. După aceea se vor manifesta peste tot o serie de apariţii false, în care va fi văzută imaginea simbolului Duhului Sfânt.

Mass-media îi va crea o imagine de om evlavios şi foarte puţini vor îndrăzni să-l mustre în public. Deoarece va stăpâni multe limbi, el va păcăli milioane de oameni într-o perioadă foarte scurtă de timp. Apoi se vor răspândi zvonurile cum că Isus Cristos a revenit. Ele vor fi alimentate de cei care vor lucra neobosit pentru anticrist, răspândind minciuni, până când, într-un sfârşit, el va ajunge să fie luat drept Fiul meu. Toate aceste evenimente vi se par acum exagerate, însă atunci când se vor derula înaintea voastră vor părea ca o serie de evenimente normale pe care mulţi le vor vedea ca fiind înălţătoare.

Apoi, la fel cum fiecare falsitate este prezentată lumii pe dos de către satana – prin ritualuri satanice, anticristul va fi văzut suindu-se la Ceruri. Fiul Meu, când Se va întoarce, va fi văzut coborând pe norii cerului – exact invers faţă de Înălţarea Sa la Ceruri – întocmai cum El a făgăduit.

Atunci, anticristul şi toţi aceia care l-au adorat ca nişte sclavi vor fi azvârliţi în iazul de foc iar pacea va fi a voastră, dragi copilaşi. Toţi aceia care rămân fideli Adevărului vor fi ridicaţi, într-o clipită, în Noul Paradis, când Cerul şi Pământul vor deveni una.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

Cutremurele vor fi de o asemenea magnitudine încât vor fi resimțite în mai multe țări în același timp

 Joi, 20 februarie 2014, 18:39

Mult iubita Mea fiică, când va veni timpul ca Eu să Mă fac cunoscut, la A Doua Mea Venire, lumea va fi de nerecunoscut, atât de mult se va fi schimbat.

Viteza cu care va cădea omenirea în adâncimile păcatului vă va șoca. Toate păcatele hidoase ale trupului se vor putea vedea, și mulți vor trebui să vadă aceste păcate comise chiar în locuri publice. Făptuitorii nu vor avea nici pic de rușine și, precum leii cuprinși de febra de a înfuleca, se vor cufunda până la cele mai joase abisuri ale depravării, care nu au mai fost văzute de pe vremea Sodomei și Gomorei. Infestarea omenirii, produsă de către cel rău, va fi atât de mare încât crimele vor fi comise în tot locul iar sinuciderile se vor înmulți îngrozitor. Pe măsură ce satana devorează sufletele, el va face ca toate Legile date de Tatăl Meu să fie încălcate. Inimile reci, sufletele pustii și obsesia pentru dumnezei falși și pentru spiritele rele vor înlocui iubirea care în acest timp încă mai există în lume.

Numele Meu va fi folosit pentru a striga obscenități, iar în inima lor, ei se vor blestema unii pe alții. Fiica Mea, Adevărul poate fi câteodată de neîndurat, dar să știi că dreptatea Tatălui Meu va cădea peste acele pământuri în care Cuvântul Său este profanat. Toate pedepsele trimise de către Tatăl Meu vor avea loc înainte de A Doua Mea Venire. Orașe vor dispărea, țări vor fi inundate de valurile Mâniei Tatălui Meu, și cutremurele vor fi de o asemenea magnitudine încât vor fi resimțite în mai multe țări în același timp.

Fiica Mea, deja ți s-au dat informații despre aceste orașe care vor suferi mai mult. Trebuie să Îmi oferi Mie lacrimile tale ca ispășire pentru păcatele celor a căror soartă este întunecată. Fără suferința ta, Eu nu pot face ceea ce este necesar pentru a salva aceste suflete. Deci te rog, fii generoasă în ceea ce privește suferința ta  iar Eu voi arăta Milostivire celor pe care îi înfățișezi înaintea Mea.

Munții se vor prăbuși în mare, lacurile se vor uni cu mările iar uscatul va fi redus cu o treime. Ploile, care egalează Lacrimile Mele provocate de Tristețea pentru ura din inimile oamenilor, vor fi un fenomen constant, până ce Lacrimile Mele vor fi șterse prin reconcilierea păcătoșilor care se vor converti.

Îți spun acum că pentru a vă proteja pe voi înșivă, trebuie să folosiți Darurile date lumii de către Mama Mea de-a lungul secolelor. De asemenea, să știți că Medalia Mântuirii - mai puternică decât oricare alta - va fi apărarea voastră împotriva ispitelor anticristului. Se vor face toate încercările pentru a opri Medalia Mântuirii, dar nimic nu va putea opri Puterile care sunt atașate acestui Dar.

Iubiții Mei discipoli, în aceste zile voi trebuie să vă concentrați pe rugăciune și să vă puneți în Mine toată încrederea, căci  aceia care sunt ai Mei vor fi protejați, și voi veți fi motivul pentru care Eu voi arăta Milostivirea Mea și celor infestați, și celor păgâni. Nu trebuie să vă zdruncinați sau să renunțați, căci dacă faceți asta, vă va fi imposibil să găsiți Calea spre Mine fără Lumina Mea, de care veți avea nevoie la fiecare pas, dacă vreți să duceți la bun sfârșit acest parcurs.

 Al vostru Isus

Maica Mântuirii: Cereți-mi mie, iubita voastră Mamă, să vă dau puterea de a merge înainte și de a proteja Misiunea de Mântuire

 Marți, 25 martie 2014, 15:30

Dragii mei copii, atunci când Dumnezeu m-a ales pe mine ca Mamă a Fiului Său Unul-Născut, a fost pentru ca eu să dau slavă lui Dumnezeu slujindu-L pentru a-l aduce în lume pe mult așteptatul Mesia. Eu am fost pur și simplu un umil slujitor atunci, așa cum sunt și acum.

Întotdeauna să vă amintiți că, atunci când Îi slujiți lui Dumnezeu în Planul Său de a aduce lumii Mântuirea Veșnică, sunteți pur și simplu slujitorii Săi. A-L sluji pe Dumnezeu necesită un adânc sentiment de smerenie. Nu se poate altfel. Această Misiune, cea din urmă încuviințată de Tatăl meu conform Planului Său de a aduce mântuirea finală copiilor Săi, va aduce milioane de suflete în slujba Sa. Ele vor veni din toate colțurile Pământului. Multe nu vor fi conștiente de chemarea lor până când nu se vor ruga Rugăciunile Cruciadei. Prin recitarea Rugăciunilor Cruciadei, Duhul Sfânt va aprinde aceste suflete și atunci ele vor fi pregătite să ducă Crucea Fiului meu.

Dacă voi Îi slujiți cu adevărat Fiului meu și veniți în ajutorul Său pentru ca El să aducă mântuirea fiecărui păcătos, atunci va trebui să acceptați povara Crucii. Când Îi slujiți Fiului meu dar mai târziu respingeți suferința pe care această slujire v-o aduce, faptul acesta va face să se spargă bariera care vă protejează de rău .

Satana nu îi va supăra niciodată pe aceia care urmează falși vizionari sau pe discipolii lor, pentru că el știe că aceștia nu dau roade. Însă în cazul misiunilor autentice, atacurile lui vor fi de o mare cruzime. El se va folosi de sufletele slabe, atinse de păcatul mândriei, pentru a-i ataca pe adevărații discipoli ai Fiului meu. Pentru aceia care răspund la chemarea mea, a Maicii Mântuirii, ura lui se va vedea cel mai mult atunci când Medalia mea a Mântuirii va fi disponibilă în întreaga lume.

Medalia Mântuirii va converti miliarde de suflete și, prin urmare, cel rău va depune toate eforturile să o oprească. Veți vedea în aceste atacuri cum se revarsă pur și simplu veninul celui rău și al fiecărui agent al său, pentru că el nu vrea ca Medalia să fie dăruită copiilor lui Dumnezeu. Copii, nu trebuie să cedați niciodată presiunilor sau răutății care va emana de la cei care s-au îndepărtat de Fiul meu. Dacă faceți aceasta, vă veți preda satanei. În schimb, trebuie să mă rugați pe mine, iubita voastră Mamă, să vă dăruiesc puterea de a merge înainte și de a proteja Misiunea de Mântuire în acest moment al aniversării Bunei-vestiri.

Trebuie să recitați această Rugăciune Cruciadă (143) Pentru a proteja Misiunea de Mântuire:

O, Maică a Mântuirii, protejează această Misiune, un Dar de la Dumnezeu, pentru a aduce Viață Veșnică tuturor copiilor Săi de pretutindeni. Te rugăm să intervii în favoarea noastră, prin iubitul tău Fiu, Isus Cristos, pentru a ne dărui curajul de a ne îndeplini datoria de a-I sluji lui Dumnezeu mereu, și în special atunci când suferim din cauza aceasta. Ajută această Misiune să convertească miliarde de suflete, în acord cu Voința Divină a lui Dumnezeu, și să transforme acele inimi de piatră în slujitori iubitori ai Fiului tău. Dăruiește-ne nouă, tuturor celor care Îi slujim lui Cristos în această Misiune, puterea de a învinge ura și persecuția față de Cruce și de a primi suferința care vine odată cu ea, cu generozitate a inimii și cu acceptare deplină a ceea ce va veni. Amin.

Dragii mei copii, să nu permiteți niciodată fricii de a-I sluji lui Dumnezeu să vă împiedice de la proclamarea Cuvântului Său Sfânt. Frica vine de la satana – nu de la Dumnezeu. Curajul și puterea, împreună cu umilința și cu dorința de a adera la Voința lui Dumnezeu, nu pot veni decât de la Dumnezeu.

Aduc mulțumiri astăzi, la această aniversare a Bunei-vestiri, iubitului meu Tată, Dumnezeu cel Preaînalt, pentru Darul pe care l-a oferit lumii atunci când mi-a cerut mie să aduc pe lume pe iubitul Său Fiu, pentru a răscumpăra omenirea și a aduce lumea în Împărăția Sa Veșnică.

Iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii

Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

Despre acest site

Acest site publică traducerea mesajelor primite de vizionara Maria Milostivirii Divine de la Sfânta Treime şi Fecioara Maria. Nu este permisă publicarea aceste mesaje împreună cu cele ale altor vizionari.

Mesajele provin de pe http://www.thewarningsecondcoming.com unde la sectiunea Translations veti vedea si adresa site-ului nostru

Facebook JTMRomania https://www.facebook.com/groups/JTMRomania/

Ne puteți contacta trimițând un email la echipa.contact@yahoo.ro

Căutare

Statistici